Vývojové nájstroj umožňuje jednoduchú prácu a zvýšený komfort pre užívateľa programu. Program obsahuje množstvo logicky ovládateľných funkcionalít. Ukážky znázorňujú len niekoľko vlastností a možností, ktoré náš informačný systém E3M ponúka.

Užívateľ pristupuje k programom cez ikony usporiadané v záložkách podľa oblasti agendy.

 • podpora obrázkov, ikon
 • rôzne typy písma, farieb
 • rozbaľovací strom v menu programu
 • nastaviteľné numerické rýchle voľby
 • firemná nástenka, okno pre komunikáciu
 • prepínanie k iným skladom z hlavného menu

 • práca s programom v jednom okne
 • užívateľ sa pomocou záložiek prepína medzi voľbami hlavného menu konkrétneho programu alebo medzi hlavičkou dokladu a jeho položkami
 • doklady v zoznamoch sa zobrazujú v riadkoch
 • na jednej obrazovke je naraz viac informácií - zmaximalizovanie okna zvýši počet riadkov viditeľných na obrazovke
 • obrazovka je rozdelená na hornú (hlavný zoznam) a dolnú (položky hlavného zoznamu) polovicu
 • farebné rozlíšenie aktívneho okna naznačuje, s ktorou časťou obrazovky užívateľ pracuje; neaktívnemu oknu dominuje šedá
 • možnosť prepínania sa do základných volieb hlavného menu programov
 • top menu tvoria voľby: Úpravy, Zobraz, Položky, Tlač, Nástroje
 • možnosť časového výberu obdobia pre zobrazenie záznamov
 • možnosť prepínania sa do hlavičky dokladu a jeho položiek na jednej obrazovke – práca s dokladom a jeho položkami v jednom okne
 • na jednej obrazovke tak užívateľ vidí nielen hlavičku dokladu s jeho položkami, ale môže v jednom okne s nimi vykonávať rôzne operácie
 • dynamické polia – prehadzovanie stĺpcov, zmenšovanie a zväčšovanie stĺpcov s pamäťovou funkciou
 • možnosť dopĺňania a odoberania stĺpcov v zozname
 • možnosť kopírovania buniek, stĺpcov i celej tabuľky do iných aplikácií
 • zoskupenie volieb pre prácu s programami s krátkym komentárom
 • farebné označenie políčok na zadávanie údajov


Nastaviteľná obrazovka blokovania nákupu v programe Predajňa:
 • jednoduché zobrazenie
 • zobrazenie pre dotykový display
 • základné zobrazenie


Okno volieb pre procesy v programe Výroba:Ukážka výstupu - zostava (tabuľka, graf) vytvorená v programe MIS Rozbory:E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.