Produkty pre
RIADENIE FIRMY:


Riadenie firmy

Program Riadenie firmy je určený pre riadiacich pracovníkov. Poskytuje ucelený pohľad na stav firmy. Užívateľ s privilégiami pre prácu v programe má prístup k aktuálnym informáciám o spoločnosti a práci užívateľov.

Voľby obsahujú funkcie pre sledovanie:

 • otvorených dokladov z rôznych častí systému - napr. nevybavené objednávky, nevytlačené faktúry, nevyfakturované výdaje, nevybavené reklamácie, nezaúčtované faktúry, pohľadávky, záväzky atď.
 • informácií o zákazníkoch
 • informácií o produktoch - stav, pohyby, príjmy, výdaje, atď.
 • vyhodnotenia odbytových informácií podľa rôznych krizérií
 • firemných procesov, obchodných prípadov
 • údajov na účtoch
 • práce užívateľov na stredisku a oddeleniach
 • činnosti užívateľov - prihlásenie do programov, práce na dokladoch
 • vozidiel - jazdy, spotreby a pod.
V programe je možné:
 • evidovať záznamy do firemnej nástenky
 • riadiť firemné porady - termíny, obsah a pod.
 • pripravovať podklady pre mzdy


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.