Produkty pre
RIADENIE FIRMY:


Požiadavky a úlohy

V programe Požiadavky a úlohy je možné centrálne evidovať všetky požiadavky od klientov alebo v rámci firmy. V prvotnom zadaní požiadavky (úlohy) sa určí zadávateľ úlohy, kontaktná osoba, pričom je možné naplánovať trvanie riešenia, požadovaný alebo plánovaný termín splnenia úlohy, schválenie vopred daných požiadaviek a určenie riešiteľských tímov. Zadávanie požiadaviek je možné aj v rámci aplikácie HELPDESK priamo od zákazníka. V rámci úlohy je následne možné sledovanie postupu spracovania jednotlivých požiadaviek prostredníctvom vykazovaných aktivít. Užívateľ má prehľad o stave riešenia požiadaviek.

Prínosom je okamžitá reakcia a skrátenie doby vybavenia požiadavky, ucelený prehľad všetkých požiadaviek a ich riešení.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.