Produkty pre
RIADENIE FIRMY:


P-A-V-Ú-K

V E3M sú vypracované funkcionality, ktoré užívateľom umožňujú vzájomne komunikovať, posielať správy priamo v systéme, evidovať a sledovať pripomienky s prepojením na firemný kalendár a pod. V každom programe v okne hlavného menu je okno informácií, v ktorom sa zobrazujú správy a pripomienky.

Cez tlačidlá užívateľ sleduje:
  • Pripomienky - upozorňovanie na udalosti
  • Aktivity - vlastné aktivity (činnosti)
  • Vybavenia - komunikácia s inými užívateľmi v rámci systému
  • Úlohy - vlastné úlohy
  • Kalendár - prístup k firemnému kalendáru s evidenciou udalostí vo firme

Aktivity a úlohy sa centralizujú v programe Požiadavky a úlohy.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.