Produkty pre
RIADENIE FIRMY:


Finančný controlling

Základné delenie (časové dimenzie) Controllingu:

  • strategický controlling, orientovaný na riadenie dlhodobého ziskového potenciálu (technológia výroby, zmena trhu, investície, výskum, atď.)
  • operatívny controlling, krátkodobý, zvyčajne obdobie jedného roku

Program na podporu finančného plánovania vám dáva presný obraz stavu vašej spoločnosti (stav bankových účtov, pokladní, stav pohľadávok a záväzkov) optimalizovaný na pravdepodobnosť platby od dodávateľa resp. na platbu dodávateľovi, zobrazuje predpokladané platby (mzdy, DPH, daň zo zisku,atď.). Program tiež umožňuje evidenciu vlastných finančných akcií - nákup materiálu, PHM, energie, platenie nájomného, dopravy, vyplácanie dividend, investície,a pod. V programe je zachytený počítačový stav finančných zdrojov, ako stav na bankových účtoch plus stav pokladní. K tejto položke sú pričítané resp. odčítané položky podľa časovej následnosti.

Výhody programu:
  • Možnosť zdielať potrebné informácie so zainteresovanými osobami (obchodník, ekonóm, účtovník), ľahšia a prehľadnejšia komunikácia.
  • Dlhodobým využívaním a jeho neustálym doplňovaním o položky "ktoré priniesol život" možno dosiahnuť veľmi presný popis správania sa finančných tokov.
  • Možnosť práce offline - údaje sú sumarizované na centrálnom servery a pri spustení programu prenesené na počítač klienta. V prípade prenosu na notebook ich možno spracovávať bez pripojenia na server, resp. údaje sa môžu posielať i cez internet na vzdialené pracovisko a tam spracovávať (po ukončení práce v prípade modifikácie dát sa vykonané zmeny musia preniesť späť na server).
  • Údaje sú kumulované a práca s dátami je rýchlešia.
Plán a rozpočet je program, ktorý umožňuje plánovanie nákladov a výnosov vo firme zadefinovanej samotným užívateľom. K dispozícii má údaje (skutočnosť) z produkčného systému IS E3M (údaje sa vyberajú z podvojného účtovníctva), ktoré porovnáva s vopred stanoveným plánom.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.