Produkty pre
RIADENIE FIRMY:


MIS - Rozbory

Program je určený pre riadiacich pracovníkov, ako možnosť získať rýchle informácie z podsystémov ekonomickej agendy. Ponúka sledovanie už spracovaných dát v jednotlivých podsystémoch, v samotnom programe nie je možné vykonávať úpravy dát agendy. Dáta sú v zostavách spracované nielen v tabuľkách, ale i v podobe grafu. Program ďalej umožňuje vykonávať analýzu dát nad prípadnými sumárnymi hodnotami. Výstupné zostavy je možné tlačiť alebo exportovať do tabuľkového editoru (excelu) pre prípadné ďaľšie spracovanie.

Program zahrňuje nasledovné oblasti agendy:

Financie - Tuzemské a zahraničné faktúry, Tuzemské a zahraničné pohľadávky a záväzky, Bankové výpisy, Pokladňa, Hotovostné platby, Obrat, Upomienky.
Obchod - Odbyt, Zásobovanie, Inventúra skladov, Došlé a odoslané objednávky, Obrátkovosť.
Majetok - Investičný majetok, Plán odpisov IM.
Účtovníctvo - Náklady a výnosy, Hospodársky výsledok.
PaM - Informácie o zamestnancoch, Mzdy, Nemoc a dovolenky.

    Vlastnosti:
  • jednoduchý prístup k informáciám
  • rýchla analýza údajov rôzneho druhu
  • spoľahlivé rozhodovanie
  • množstvo výstupov a zostáv vo forme tabuľky alebo grafu
  • možnosť vytvárania vlastných zostáv

Ukážka zostavy vytvorenej v programe MIS Rozbory:

MIS

Súbory na stiahnutie:

Manažérsky informačný systém [pdf 429kb], [ppsx 144kb]


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.