E3M - riešenie pre riadenie

Pre úspešné riadenie firmy je pre manažérov nevyhnutné kedykoľvek vidieť v akom bode sa firma nachádza a  kam smeruje jej vývoj. Firmy využívajú moderné systémy, ktoré takéto úspešné riadenie podporuje. Ani v  našom informačnom systéme nechýbajú moduly, ktoré riadiacim pracovníkom poskytnú tieto pre firmu dôležité informácie.

Manažérsky informačný systém
vznikol ako nová generácia programových systémov na manažérskom stupni riadenia firmy, tzv. business intelligence (BI). Slúži pre kontrolu, plánovanie, sledovanie, vyhodnocovanie a rozhodovanie. Program MIS Rozbory obsahuje funkcionality, ktoré tieto informácie zabezpečia, a tým manažérom poskytnú spoľahlivý nástroj na efektívne riadenie firmy.

CRM – systém riadenia vzťahov so zákazníkmi
CRM (customer relationship management) je odvetvie manažmentu, ktoré sa zaoberá tvorbou a udržiavaním dlhodobých a vzájomne prospešných vzťahov medzi firmou a zákazníkmi. So systémom CRM viete rýchlo a presne reagovať na požiadavky a sťažnosti zákazníka a takisto na základe rôznych dát si môžete vytvoriť obraz o správaní daného zákazníka. S programom si tiež dokážete organizovať a  sledovať svoje marketingové kampane.

Controlling
Pojem controlling je v súčasnom období trhového hospodárstva jedným z kľúčových nástrojov na vytvorenie podmienok pre dosiahnutie krátkodobej aj dlhodobej prosperity firmy. Ekonomická situácia, konkurenčné prostredie, stúpajúce náklady sa vyznačujú veľkým rozsahom problémov, ktoré bez dokonale prepracovaným systémom je čoraz ťažšie riešiť. Controlling umožňuje dosiahnuť očakávané výsledky na základe hodnotenia ukazovateľov a porovnávania skutočných a plánovaných hodnôt ukazovateľ. Moderný  informačný systém E3M v module Finančný controlling spĺňa tieto náročné požiadavky na vyhodnocovanie a korigovanie daného stavu na základe dohodnutých kontrolných ukazovateľov porovnávaním očakávaných a skutočných hodnôt.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.