Produkty pre
PODNIKOVÚ EVIDENCIU:


Výkazy a štatistika

V module Výkazy a štatistika sa evidujú:

  • doklady pre recyklačný fond- dovezený odpad na tuzemských colných faktúrach, po naplnení číselníka komodít recyklačného fondu.
  • INTRASTAT- údaje pre hlásenie intrastat

Evidovať údaje pre výkaz INTRASTAT možno dvojakým spôsobom:

  • priamo na faktúre
    Pre každú faktúru z EÚ a odoslanú do EÚ možno zaevidovať všetky údaje pre INTRASTAT.
  • na skladových dokladoch
    Na hlavičke príjemky a na položkách príjemky sa evidujú všetky údaje pre INTRASTAT- prijatie. Na hlavičke výdajky a na položkách výdajky sa evidujú všetky údaje pre INTRASTAT- odoslanie.

V programe sa dá nastaviť spôsob práce s jednotlivými výkazmi. Samostatne sa nastavuje výkaz pre prijatie a samostatne výkaz pre odoslanie. Ďalej možno nastaviť, aké údaje sa budú brať do hlásenia. V programe sa aj generujú výkazy INTRASTAT vo formáte xls.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.