Produkty pre
PODNIKOVÚ EVIDENCIU:


Majetok

Modul Majetok slúži na evidenciu hmotného, nehmotného, a drobného hmotného a nehmotného majetku firmy. Umožňuje evidenciu majetku v jednotlivých kategóriach, výpočet odpisov a ich mesačné zúčtovanie. Evidencia majetku obsahuje protokol zaradenia majetku, zvýšenia vstupnej ceny a technického zhotovenia, invertárnu kartu majetku, kmeňový súbor majetku a invertúrne tlačové zostavy triedené podľa druhu majetku, organizačného začlenenie (strediska) alebo podľa umiestnenia (budova, miestnosť). Väzbou na podvojné účtovníctvo umožňuje zaúčtovanie zariadenia, technického zhotovenia a vyradenia majetku, generovanie ročných daňových, ročných a mesačných účtovných odpisov s možnosťou zostavovania plánu odpisov, prehľadov rozloženia majetku na účtoch podľa vstupnej ceny alebo podľa oprávok.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.