Produkty pre
PODNIKOVÚ EVIDENCIU:


Firmy

Program Firmy umožňuje podrobnú evidenciu tuzemských a zahraničných dodávateľských, resp. odberateľských firiem alebo fyzických osôb, evidenciu a nastavenie obchodných podmienok, odberných a fakturačných miest, identifikačné a kontaktné údaje a tiež evidenciu bankových účtov spoločnosti.
V ostatných podsystémoch E3M možno pracovať len s firmami (či účtami), ktoré sú zaevidované.
Po zadaní kódu firmy pri evidencii dokladu sa automaticky predplnia údaje zadané na karte firmy, či v obchodných podmienkach (cenníky, zľavy, úverový limit,... atď.)

Pri evidencii novej firmy je možné automaticky predplniť údaje (názov firmy, ulica, mesto, PSČ, IČ DPH, štát) podľa číselníka Finančnej správy SR, ktorý systém pravidelne aktualizuje.

V tomto module si užívateľ dokáže skontrolovať napr. platnosť IČ DPH, ktorého správnosť zadania je nevyhnutná z dôvodu podávania kontrolného výkazu DPH. Tlačové zostavy ponúkajú tlač zoznamov firiem alebo účtov.

Tlačové zostavy ponúkajú tlač zoznamov firiem alebo účtov.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.