O nás

V priebehu niekoľkých rokov sa firma cez dodávky výpočtovej techniky, počítačových sietí a vlastný vývoj aplikačného programového vybavenia postupne orientovala na oblasť realizácie komplexných informačných systémov. Implementácia IS hlavne v segmente stredne veľkých podnikov predstavuje v súčasnosti ťažiskovú oblasť činnosti firmy. Táto profilácia si vyžiadala vybudovanie kvalitného tímu vysoko špecializovaných odborníkov, ktorý je schopný poskytovať zákazníkom okrem dodávky technických zariadení hlavne kvalitný softvér a služby.

Strategické smerovanie firmy, jej neustále investície do vývoja aplikačného programového vybavenia, implementácie nových technológií, vzdelávania i skúsenosti z realizovaných projektov a ich dlhoročnej prevádzky sú najlepšou garanciou vysokej úrovne dodávaných produktov a služieb. Cestou neustáleho skvalitňovania poskytovaných služieb chce spoločnosť naďalej upevňovať svoju pozíciu na trhu.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.