NOVINKY

Informačný systém E3M sa neustále vyvíja a modernizuje. Je rozširovaný o nové funkcie aj moduly. Doplnené funkcionality automatizujú firemné procesy, sprehľadňujú, zlepšujú či urýchľujú prácu užívateľom. Úpravy softvéru si vyžadujú nielen zmeny platnej legislatvy, ale aj individuálne potreby užívateľov informačného systému. V rámci modernizácie sú aplikované nové poznatky zo sveta informačných technológií.
 • VERZIA E3M 8.00
  Aktuálne najvyššia verzia informačného systému
  E3M 8.75

 • Ste registrovaný pre osobitnú úpravu dane OSS (One Stop Shop)?
  Od 1.7.2021 je v platnosti zmena týkajúca sa DPH pri predaji tovaru na diaľku v EÚ. Pre dodávateľov, registrovaných pre systém OSS je možné v E3M nastaviť režim OSS a pri dodaní tovaru a služieb odberateľom v EÚ - neplatcom DPH sa bude uplatňovať príslušná sadzba dane konkrétneho členského štátu EÚ podľa štátu dodania.
  Pripravujeme funkcionality pre generovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH pri režime OSS.

 • NARIADENIE EÚ GDPR
  Od 25.5.2018 nadobudlo platnosť nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

  Čo je GDPR?
  GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) je nové nariadenie EÚ, ktoré má zabezpečiť fyzickým osobám zvýšenie úrovne ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov EÚ v tejto oblasti. Za jeho porušenie hrozia firmám vysoké sankcie do výšky 20 mil. €.
  Týka sa vás GDPR?
  GDPR sa týka každého právneho subjektu aj jednotlivcov, ktorí pracujú s osobnými údajmi zamestnancov, dodávateľov, odberateľov alebo ktorí majú prístup k osobným údajom.  Čo sú osobné údaje?
  Za osobné údaje sa podľa GDPR považujú všetky informácie, na základe ktorých je možné fyzickú osobu identifikovať, ako napr. meno, priezvisko, vek, dátum narodenia, identifikačné číslo, číslo občianskeho, vodičského preukazu, IP adresa, mailová adresa, číslo telefónu, fyzické identifikátory (jazvy, tetovania), nahrávané konverzácie a ďalšie.
  Ako E3M zabezpečuje dodržiavanie GDPR?
  E3M obsahuje funkcie pre presne zadefinované prístupy užívateľov k programom, funkciám a informáciám. Zmeny a spracovanie dát sú logované. V E3M je možné evidovať požiadavky, ktoré sa týkajú GDPR, súhlas, resp. odobratie súhlasu so spracovaním osobných údajov zákazníka, anonymizovať vybrané údaje apod.


 • eKasa
  Podnikatelia, ktorí majú povinnosť používať registračné pokladnice, musia mať od 1. júla 2019 všetky pokladnice napojené online na systém Finančnej správy SR eKasa. Systém E3M umožňuje tlač online bločkov s prepojením na portál finančnej správy.

 • VÝKAZY DPH od 1.1.2021
  Od 1.1.2021 je platná novela zákona o DPH, ktorá sa týka zmien vo Výkaze DPH a Kontrolnom výkaze DPH.
  Medzi hlavné zmeny patrí napr.:
  • možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke
  • zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku (zásielkovom predaji)
  • zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok do 22 eur
  • zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku

  V IS E3M budú dopracované tieto zmeny v súlade s platnou legislatívou od januára 2021.

 • E-SHOP - Efektívny spôsob obchodovania s prepojením na IS E3M
  S cieľom zabezpečiť náročné požiadavky našich zákazníkov v oblasti e-commerce, máme v rámci IS E3M vytvorené riešenie.
   Prepojením modulu E-Shop na IS E3M získate:
  • plne automatizovanú komunikáciu
  • aktuálne online dáta a informácie
  • výrazné zjednodušenie a zvýšenie efektivity práce
  • redukciu chýb spôsobených ľudským faktorom

  Okrem vlastného riešenia ponúkame našim zákazníkom aj implementáciu konektoru medzi našim informačným systémom E3M a systémom E-Shop iných dodávateľov. Už niekoľko rokov úspešne spolupracujeme s významným českým dodávateľom systémov oXyShop, spoločnosťou oXyOnline s.r.o.. Nášmu spoločnému zákazníkovi sme napojením oXyShopu na E3M dokázali zabezpečiť kvalitné, efektívne a zároveň bezpečné riešenie všetkých firemných činností.

 • Mobilné aplikácie pre smartfón
  Svojim zákazníkom ponúkame kvalitnú službu pre zvýšenie komunikácie s našim informačným systémom E3M prostredníctvom aplikácie v inteligentných mobilných telefónoch. Údaje evidované v mobilnej aplikácii a v IS E3M sú synchronizované.

   Používaním mobilnej aplikácie vo Vašom mobilnom telefóne máte možnosť:
  • pristupovať k databáze E3M kdekoľvek prostredníctvom mobilu
  • aktívne komunikovať s IS E3M – nahrávať pripomienky, aktivity, úlohy ...
  • evidovať a sledovať dochádzku, kto pracuje, kto je online, info o dochádzke ...
  • pristupovať k údajom o firmách a kontaktoch, sledovať informácie z účtovníctva, stavy financií...
  • komunikovať prostredníctvom správ s užívateľmi IS E3M s možnosťou zaslania fotky, príp. súboru z mobilu do E3M a naopak


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.