Produkty pre
LOGISTIKU:


Sklady

Podsystém Sklady zabezpečuje sledovanie pohybu a množstva tovaru alebo materiálu v skladoch, pričom podporuje technológiu čiarového kódu. Každý prijatý, resp. vyskladnený tovar sa nasmína cez EAN kód do PDT (prenosný datový terminál) snímača s príslušným množstvom, a takto nasmímaný tovar sa môže importovať do programu. Po zadefinovaní ľubovoľnej štruktúry skladu je možné tovar zaskladňovať a vyskladňovať podľa skladových pozícií aj s využitím zariadenia PDT. V E3M je možné sledovať informácie o zaskladnených množstvách na jednotlivých pozíciách.
Program Sklady poskytuje informácie skladového hospodárstva - príjemky, výdajky, rezervácie, komisie, sledovanie dátumu spotreby, inventúru skladu, prehľad prijatých došlých faktúr, prehľad zapožičaného tovaru, kontroly presunov skladov, kontrola hotovosti a porovnanie s fiškálom, mesačnú uzávierku skladu a rôzne iné. Obsahuje funkcie pre balenie a paletovanie tovaru.


PDT snímač slúži ako pomôcka skladníka pri prijímaní, vyskladňovaní tovaru alebo fyzickej inventúre. Každý prijatý, resp. vyskladnený tovar sa nasníma cez EAN kód do PDT snímača s príslušným množstvom. Nasnímaný tovar sa môže stiahnuť do IS E3M. Pri príjme položiek z OPDT na sklad sa automaticky vytvorí hlavička predpríjemky s odberateľom "OPDT" a zosnímaním čiarového kódu sa zistí prijímaná položka, ktorá sa vloží do predpríjemky. Podobne pri vyskladnení tovaru zo skladu sa automaticky vytvorí výdajka, a snímaním tovaru cez OPDT sa vkladajú položky do výdajky. Pri využití funkcionalít pozičného skladu, sú informácie o zmene pozície tovarovej položky okamžite aktualizované v E3M.

Súbory na stiahnutie:

Využitie PDT v IS E3M   [pdf 789kb], [ppsx 2650kb]


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.