Produkty pre
LOGISTIKU:


Odbyt

Tento podsystém umožňuje evidovať došlé objednávky s presne špecifikovaným predmetom dodávky a dodacími lehotami alebo rámcovou zmluvou na určité obdobie. Došlé objednávky sa dajú zlučovať do väčších projektov a takisto väčšie projekty je možné rozdeliť na strediská. Pracovníci odbytu ocenia možnosť sledovania úverového limitu obchodných partnerov i upozornenia pri prekročení tohto limitu. Systém dokáže komunikovať so samostatným informačným systémom obchodného zástupcu - dílera.

Podsystém je úzko prepojený s marketingovou agendou, ktorá vo veľkej miere využíva informácie z tohto podsystému pri vyhodnocovaní obchodných partnerov na základe realizovaných obchodov.

Zaevidovaním došlej objednávky od odberateľa vznikne požiadavka na dodanie objednaného množstva v určenom termíne. Túto požiadavku odberateľa sleduje systém až po jej celkové vybavenie. To znamená, že v ľubovoľnom okamihu je k dispozícií rozpracovanosť plnenia objednávky, t.j. koľko je už vyskladnené, koľko fakturované, koľko zaplatené.

    Došlá objednávka môže vzniknúť:
  • ručným zaevidovaním objednávky od odberateľa
  • z ponuky
  • ako požiadavka zo vzdialenej pobočky - pobočky posielajú svoje požiadavky na doplnenie skladových zásob na centrálu. Presunkami sa im požadovaný tovar pošle.
  • od obchodného zástupcu - díler posiela objednávky odberateľov rovno do centrály, kde sa spracujú. Z centrály dostáva potrebné informácie pre svoju prácu - pohľadávky, odbytové cenníky, informácie o nových tovaroch a o akciách, a pod.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.