Produkty pre
LOGISTIKU:


Obchodný zástupca - dealer

Obchodní zástupcovia môžu využívať samostatný programový modul Obchodný zástupca inštalovaný na notebooku, ktorý dokáže komunikovať s informačných systémom E3M používaným na centrále.

Výhody :

 • Skrátenie doby medzi zaevidovaním objednávky obchodným zástupcom a dodaním tovaru. Umožňuje obchodnému zástupcovi priamo v teréne u odberateľa do došlej objednávky:
  • evidovať požadovaný tovar odberateľom
  • poskytnúť mu zľavy na tovar
  • evidovať správu pre skladníka
  • evidovať správu pre fakturanta
  • vytlačiť došlú objednávku
  • vytlačiť ponukový cenník
 • Prístup k aktuálnym informáciám potrebným pre prezentáciu tovaru a vytvorenie objednávky. Poskytuje prehľad o :
  • aktívnych tovarových položkách
  • zásobách na centrálnom sklade
  • odbytových cenách na centrálnom sklade
  • práve prebiehajúcich akciách
  • prijatom tovare na sklad
 • Sledovanie a kontrola pohľadávok obchodným zástupcom, ktorý má aktuálne informácie o:
  • platobnej disciplíne daného odberateľa (pohľadávky)
  • histórii predaja odberateľovi
  • vybavenosti objednávok

Vytvorené objednávky dokáže posielať na centrálny server pripojením na telefónnu linku, podnikovú počítačovú sieť, internetovým pripojením alebo mailom a zároveň si z centrálneho servera sťahovať požadované údaje.
Obchodný zástupca môže program využívať aj u zákazníkov, ktorí odoberajú tovar do komisie.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.