Produkty pre
LOGISTIKU:


Doprava

V programe Doprava okrem základných údajov o evidencii vozidiel, strojov, vodičov, spotreby pohonných hmôt je možné aj fakturovať cesty, nakupovať spotrebný materiál na prevádzku vozidiel (náhradné diely) a vyhodnocovať náklady na prevádzku jednotlivých vozidiel. Užívateľ má v podsystéme Kniha jázd prehľad napr. o jazdách a iných činnostiach vodiča - nakladanie, vykladanie, prestoje, tankovanie, oprava vozidla, tiež o stave PHM s podrobnými informáciami o nákupe PHM a pod. Pomocou číselníkov a nastavení sa jednoducho a rýchlo nahrávajú údaje v nových záznamoch.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.