Produkty pre
LOGISTIKU:


CRM - Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Modul ponúka:

  • kompletný prehľad o zákazníkoch (aktuálnych, potenciálnych, marketingových, príp. iná skupina zákazníkov)
  • históriu udalostí u zákazníka (vystavené doklady, platby, pohľadávky, úlohy, aktivity, komunikácia) a jej vyhodnotenie.
Pracuje s údajmi o zákazníkoch evidovaných v systéme E3M, ku ktorým možno pripájať ďalšie marketingové informácie. Umožňuje efektívne riadiť a vyhodnocovať kampane (telefonické, e-mailové, osobné schôdzky), hromadné rozosielanie e-mailov.

Modul umožňuje:

  • vytvorenie ponuky
  • automatické vystavenie ponuky na základe došlého dopytu od zákazníka
  • po schválení ponuky automatické vystavenie objednávky
  • sledovanie obchodných prípadov, obchodných príležitostí
  • porovnávanie a vyhodnocovanie mesačných a ročných plánov odbytu so skutočným predajom
V programe CRM môžete ďalej riadiť požiadavky od zákazníkov až po vybavenie (včítane aktivít a komunikácie), vytvárať znalostnú databázu, sledovať zákaznícke servisované zariadenia.

Manažérstvo zákazníckych vzťahov   [pdf 757kB]
Program CRM je dostupný aj prostredníctvom našej aplikácie pre tablety.

Aplikácia CRM pre tablety umožňuje:
  • prístup k údajom z databázy E3M
  • využitie všetkých funkcií programu CRM, pričom práca s nimi je rovnaká ako v IS E3M na PC
  • po nahratí nových údajov v CRM na tablete sú dáta okamžite aktualizované v IS E3M na PC


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.