Produkty pre
LOGISTIKU:


Artikle

Modul umožňuje evidenciu tovarových skupín, podskupín, tvorbu tovarových artiklov, cenníkov a akcií, pričom tovarová skupina alebo podskupina (v rámci tovarovej skupiny) je jednoznačná pre celú spoločnosť. Tiež umožňuje vytváranie artiklov, ktoré sú reprezentované kódom, príp. čiarovým kódom a názvom a ich začlenenie do tovarovej skupiny alebo podskupiny. Program dokáže stanoviť odbytovú cenu artiklov s 10-timi cenovými úrovňami. Užívateľ môže zadávať a evidovať akcie, tlačiť štítky s čiarovým kódom a rôzne tlačové zostavy. Dovoľuje reorganizovať artikle, preberať podskupiny a artikle zo stredísk, príp. z archívov, porovnávať názvy artiklov a priradiť k nim obrázky, meniť sadzbu DPH, pracovať s čiarovými EAN kódmi.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.