Produkty pre
LOGISTIKU:


Výroba

Program Výroba je svojim zameraním koncipovaný ako nástroj pre riadenie výrobných činností spoločnosti. Riadi materiálovú a časovú oblasť výroby, spracováva kusovník, pracovné postupy, výrobné príkazy pre zákazky z programu SKLADY a FAKTURÁCIA. Podporuje ručné i automatické vychystávanie materiálu.

Hlavné funkcie sú:

  • plánovanie výroby (denný, mesačný, štvrťročný, ročný plán)
  • sledovanie plnenia plánov, vyhodnocovanie rozdielov medzi plánom a skutočnosťou
  • plánovanie potreby materiálu, kontrola dostatku materiálu
  • sledovanie zákaziek
  • generovanie interných výrobkov zákazky z externých alebo evidencia interných výrobkov zákazky
  • preverovanie zákaziek, zaraďovanie do týždenného plánu
  • generovanie materiálu na zákazku
  • komunikácia s odbytovým oddelením


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.