IMPLEMENTÁCIA IS E3M

Komplexný informačný systém E3M plne vyhovuje potrebám obchodných organizácií (distribúcia, veľkoobchod, maloobchod), výrobných organizácií i organizácií pôsobiacich v oblasti služieb. Predstavuje vysoko parametrizovateľné riešenie, ktoré sa v procese implementácie prispôsobuje pre konkrétne podmienky. Tie sa definujú pri analýze u odberateľa. Je možné vykonať úpravy a zmeny v prípade, že zákazník požaduje špecifické riešenie. Obsahuje množstvo vzájomných väzieb a kontrol, tie však nebránia realizovať užívateľovi povolené opravy a korekcie.

Po analýze súčasného stavu podnikových procesov a následnom vytvorení optimálneho návrhu riešenia Vám zostavíme softvér, ktorý plne vyhovuje individuálnym potrebám firmy, na základe dohodnutých a odsúhlasených podmienok.

Implementácia informačného systému predstavuje:
- analýzu podnikových činností
- návrh riešenia vhodného softvéru
- dodanie softvéru
- zabezpečenie technického vybavenia
- prenos údajov, databáz
- naplnenie číselníkov, nastavenie systému, nadefinovanie počiatočných stavov
- spustenie informačného systému, školenia


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.