E3M - riešenie pre ekonomiku

E3M umožňuje komplexné spracovanie účtovnej a ekonomickej agendy firmy. Je určený pre spoločnosti, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva, pre platcov, či neplatcov DPH, pre organizácie s viacerými pobočkami alebo strediskami, alebo firmy, ktoré obchodujú so zahraničnými spoločnosťami.

  Spracovatelia účtovných agend určite ocenia:

 • jednoduchosť vkladania vstupných dát v module Faktúry, Banka, Pokladňa
 • rýchlu orientáciu v dokladoch
 • automatické predpĺňanie údajov
 • predkontáciu dokladov (individuálnu alebo automatickú)
 • automatický prenos údajov do súhrnných výkazov
 • komunikáciu technológiou EDI (Electronic Data Interchange)
 • včasné aplikovanie legislatívnych zmien
 • sledovanie peňažných tokov, majetok firmy, hospodársky výsledok
 • množstvo výstupov a tlačových zostáv s možnosťou vlastnej editácie

Kompletné riešenie pre oblasť Personalistiky a miezd je zabezpečené v samostatnom module, ktorý je vyvinutý tak, aby spĺňal náročné požiadavky pre spracovanie všetkých typov miezd a platov, vrátane sledovania a  vyhodnocovania údajov (osobné údaje, dochádzka zamestnancov). Samozrejmosťou je generovanie a export dát pre potreby štátnej správy.

Používanie ekonomického softvéru ponúkame aj s možnosťou prenájmu – Cloud compuiting, alebo môžete využiť jednu z našich poskytovaných služieb Vedenie účtovníctva a my spracujeme účtovníctvo aj mzdy za Vás.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.