Produkty pre
EKONOMIKU:


Banka

V tejto časti program eviduje bankové výpisy, automaticky páruje pohľadávky a záväzky a tlačí príkazy k úhrade. Umožňuje komunikáciu s bankami prostredníctvom telekomunikačnej siete (homebanking). Pri evidencii výpisu kontroluje variabilný symbol, číslo faktúry a fakturovanú sumu. Pre automatické párovanie je možné nastaviť rôzne kritériá párovania (variabilný symbol, IČO platcu alebo prijímateľa, číslo účtu platcu alebo prijímateľa, suma faktúry, atď.). Pri zostavovaní príkazu k úhrade umožňuje selektívny výber neuhradených faktúr podľa rôznych kritérií a kontroluje duplicitu úhrad.


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.