Produkty pre
EKONOMIKU:


Podvojné účtovníctvo

Informačný systém E3M spĺňa všetky požiadavky kvalitného účtovného SW a zabezpečuje riešenie problematiky spracovania podvojného účtovníctva pre všetky typy organizácií.

Spracováva dáta z ostatných modulov informačného systému (skladové hospodárstvo, faktúry, pokladňa, banka, interné doklady...) Zabezpečuje kompletné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou, poskytuje pokročilé funkcie pre automatické účtovanie a podporuje elektronickú komunikáciu s finančnými inštitúciami, import bankových výpisov, generovanie príkazov na úhradu, výkaz DPH, kontrolný výkaz DPH.
Obsahuje množstvo kontrolných mechanizmov (napr. prepojením na daňový register, ktorý sa denne aktualizuje, program kontroluje platnosť IČ DPH aj zoznam rizikových firiem). Samozrejmosťou je prehľadná evidencia účtovných dokladov, jej triedenie a filtrovanie, exporty výstupov do wordu, excelu...

    Vlastnosti:
  • jednoduchá evidencia účtovných dokladov
  • prepojenie ma ostatné moduly - Firmy, Sklad, Predajňa, Banka ...
  • automatické účtovanie vďaka predkontáciám
  • včasné zapracovanie legislatívnych zmien
  • množstvo kontrol a väzieb, ktoré redukujú chyby spôsobené ľudským faktorom
  • automatické spracovanie uzávierok, výkazu DPH, kontrolného výkazu
  • množstvo výstupov a tlačových zostáv


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.