CLOUD COMPUITING

Záujemcovia o produkt E3M nemusia vlastniť licencie na používanie SW, ale môžu využiť aj moderný model poskytovania SW prostriedkov, ktorým sa snažia znížiť výdavky na implementáciu informačného systému. Prihlásením sa na server našej spoločnosti vám poskytneme prístup k informačnému systému E3M a možnosť využita našich produktov. Všetky dáta sú uložené na externom serveri a užívateľ má možnosť k nim pristupovať z akéhokoľvek zariadenia. Základným predpokladom je on-line internetové pripojenie.

OUTSOURCING v IT oblasti

Outsourcing je v súčasnosti rozšírená forma realizácie niektorých vedľajších podnikových procesov externým dodávateľom. Spoločnočnosť sa tak môže sústrediť na svoje hlavné, východiskové činnosti a starostlivosť a vedenie vedľajších procesov zverí do rúk externým špecialistom.

Prečo outsourcing?
  • vyššia efektivita pri nižšej časovej náročnosti
  • odstránenie nákladov na vlastného IT špecialistu
  • vysoká kvalita a dostupnosť dodávaných služieb
  • optimalizácia a zvýšená bezpečnosť IT systémov
  • jednoduchší prístup k novým technológiám
  • presun zodpovednosti za určité procesy na dodávateľa
Naša firma poskytuje outsourcing v oblasti IT. Ide o služby spojené s komplexnou starostlivosťou o podnikovú IT infrašruktúru - správa, údržba a rozvoj informačných systémov, firemnej počítačovej siete i koncových zariadení (počítačov vrátane programového vybavenia a všetkých ostatných periférnych zariadení).


E3M riešenie pre:

Obchod
Výroba
Ekonomika
Riadenie

Kontakt:

+421 33 791 39 11
info@etrim.sk
Kukučínova 18, Piešťany

Chcete vedieť:

O firme
Referencie
Mapa stránky

Ponúkame:

Produkty
Služby
Copyright © 2015 ETRIM s.r.o.